Závazky
Osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba) ručí celým svým majetkem za své závazky. Majitel společnosti s ručením omezeným (právnická osoba) pouze do částky neuhrazeného základního kapitálu. (Ručení zaniká zápisem uhrazení všech vkladů do obch. rejstříku.)
poznámkový blok.jpg
Důvěryhodnost
Právnické osoby vždy snáze budují svou image a budí serióznější dojem. Navíc není na první pohled patrné, zda je o společnost, ve které figuruje více osob, nebo má pouze jednoho vlastníka a jednatele. Jestliže vznikne problém se schopností dostát závazkům, mohou fyzické osoby nabývat dojmu jen stěží zastupitelných subjektů.
Dobré jméno firmy
„Eseróčko“ poměrně snadno vytváří historii firmy, její pozici na trhu, a obchodní jméno. Pro obchodní partnery vždy představuje větší jistotu. U fyzických osob zpravidla dobré jméno zaniká současně s ukončením pracovní kariéry.
Zdravotní a sociální pojištění
U OSVČ nelze tyto položky odečítat z daní. U právnických osob jsou oba typy pojištění jejich zaměstnanců započítávány do uznatelných nákladů v daňovém přiznání. Právnických osob a jejich zaměstnanců se také týkají různé benefity, např. příspěvky na životní pojistky, a další.
Výběrová řízení
Ta jsou výhodnější pro založení firmy sro. Některé státní subjekty a společnosti vyžadují tuto právní formu podnikání dokonce jako podmínku a navíc je pro eseróčka výhodnější získat dotace z evropských fondů, nebo ze státního rozpočtu. Některé subjekty se OSVČ vyhýbají záměrně kvůli možnému obviňování z tzv. schwarzsystému.
Společníci
OSVČ je pouze jedna osoba, kdežto u společností s ručením omezeným může jít o více společníků.
kancelářská práce.jpg
Řízení firmy
U eseróčka lze řízení firmy svěřit jednateli, nebo ostatním společníkům, nebo lze řízením firmy pověřit někoho jiného, například prokuristu. Fyzická osoba vždy musí jednat jen sama za sebe a nelze řízení podnikání převádět na někoho jiného.
Jméno firmy
Fyzická osoba musí podnikat vždy pod svým jménem, k němuž je možné maximálně přidat nějaký dodatečný název, ale na fakturách vždy figuruje její jméno. U společnosti s ručením omezeným lze podnikat pod jakýmkoliv názvem – tento subjekt se také lépe propaguje na trhu.