Pokud se některá internetová stránka potýká s nedostatečnou, ba dost možná i nulovou, sledovaností, je nasnadě, že nemůže sloužit účelu, pro jaký byla stvořena. Když ji nikdo nenavštěvuje, pochopitelně ani nezví, co na ní je, a kdyby tato neexistovala, byl by výsledek stejný.
Jenže smazání takové internetové stránky nic neřeší. Protože tím se její majitel také nezviditelní, čili nedosáhne toho, oč mu šlo.
A proto je třeba hledat důvod, který za oním nezájmem stojí, a odstranit ho.
dva počítače
Objevení příčiny takových neúspěchů je snadné, protože je tato už dávno známá. Důvodem je tu to, že je na internetu podobných webových stránek více než dost a proto je více než těžké se v oné konkurenci prosadit. O tom, nakolik bude ta která stránka úspěšná, rozhodují internetové vyhledavače, které zobrazují weby obsahující to které hledané klíčové slovo podle přesně zadaných kritérií. A ten z uživatelů, komu najdou tisíce nebo klidně i miliony odkazů, se logicky podívá nanejvýš na několik prvních a o ostatní už nemá zájem.
A jak dostat svoji stránku právě na některou z předních pozic? To už není úkol pro laiky, ale pro odborníky, jejichž každodenním chlebem je optimalizace stránek pro vyhledavače. Protože jenom ti dokážou provádět takové změny, jež v konečném důsledku posunou tu kterou stránku tam, kde je to pro ni a jejího majitele nejvýhodnější.
počítačová učebna
Ona optimalizace představuje několik kroků:
Kontrolu toho kterého webu a odstranění nedostatků, které se na něm mohou vyskytovat.
Vytváření zpětných odkazů, jež sem přivedou čtenáře z jiných internetových stránek.
Psaní kvalitních textů, které učiní onu stránku zajímavou pro cílovou skupinu.
Propagaci té které stránky při všech vhodných příležitostech.
Pouze využitím všeho zde zmíněného se posune ta která stránka ve vyhledávačích na přední pozice. Tam, kde si jí každý všimne a nejspíše ji i navštíví. A teprve pak lze onu stránku považovat za úspěšnou.