Stage“ označuje evropské emisní normy pro nové stroje a vozidla s dieselovými motory, které jsou určeny na provoz mimo silniční komunikace. Až doposud korespondovaly s americkými „Tier“ (zatím nejvyšší měla označení „Tier 4B / Stage IV“). Stage V je tedy nejnovějším a zároveň i momentálně nejtvrdším stupněm, to ale platí pouze v Evropě. Spojené státy se zatím k tomuto kroku neodhodlaly, a tak jim zůstává „Tier IV Final“.Přijdou nové technologie úpravy výfukových plynů.jpg

Co a kdy?

Nová emisní norma začíná platit v roce 2019 pro standardní motory o výkonech pod 56 i nad 130 kW a od roku 2020 pro výkony 56-130 kW. Nově bude také pro motorydo 37 a nad 560 kW.
Nové předpisy tedy zahrnou širokou škálu strojů – od klasických stavebních a těch k manipulaci s materiálem přes průmyslové, zemědělské a další mobilní s tzv. konstantní rychlostí chodu (sem patří například různé generátory na přívěsech).

Bez filtru to nepůjde

Předpisy budou i nadále tlačit dolů množství pevných částic a oxidy dusíku v emisích. Novinkou bude také stanovený limit na obsah pevných částic ve výfukových plynech pro všechny výkony motorů – budou tedy povinné filtry pevných částic.
Vzhledem k velkému množství výkonů ke splnění nových norem není dostupná jednoznačná technologie zpracování výfukových plynů. Vše záleží na jednotlivých výrobcích, strojích, ale i prioritách zákazníků. Důležité tedy není jak, ale že budou ve výsledku normy splněny.
Kromě povinně nařízeného DPF (Diesel Particulate Filter), tedy filtru pevných částic, bude možné se setkat s technologiemi úpravy výfukových zplodin, jako:Různí výrobci, různá řešení.jpg

  • SCR (Selective Catalytic Reduction) – selektivní katalycká redukce prováděná vstřikováním syntetické močoviny (AdBlue);
  • DOC (Diesel Oxidation Catalyst) – katalyzátor emisí vznětových motorů;
  • vzájemné doplňování kombinacemi DPF, SCR a DOC.

Výjimkou nebudou ani různé díly a přípravky lišící se v závislosti na jednotlivých výrobcích nových dieselových motorů.