Nikdo na světě není dokonalý, a to ani ti, o kterých si to všichni kolem myslí. Každý má nějaké ty nedostatky, jež mu byly dány do vínku nebo k nimž se postupem času propracoval sám. Jenom je to na někom vidět lépe a na někom hůře nebo skoro vůbec.
Mezi ty, jejichž nedostatek je patrný téměř na první pohled, patří ti, jimž nepřála příroda v otázce chrupu. Tedy zubů, chcete-li. Ti mohou proplouvat životem neodhaleni jedině tehdy, když se ani jednou jedinkrát upřímně nezasmějí a když ani jednou před nikým neotevřou ústa.

oprava zubá

Což by ale, jak je nad slunce jasné, nebyl žádný život, něco takového dnes nepřipadá v úvahu.
A když dala někomu matka příroda chrup více než nevydařený, může si tento nést celým životem svůj kříž a trpět, kdykoliv přijde s někým do užšího kontaktu, může se zavírat mezi svými čtyřmi stěnami a izolovat se od možných posměváčků a podobně nepříjemných jedinců, v případě ženy se může začít oblékat do burky.
Anebo může vsadit na odbornou pomoc, jež sice zázraky ze dne na den dělat nedokáže, ale přesto dokáže napravit mnohé z toho, čeho se příroda na takovém nešťastníkovi dopustila.

Když se člověk dopátrá , má v podstatě zčásti vyhráno. Protože už je na počátku cesty, na jejímž konci bude dost možná i úsměv, za který se nebude třeba stydět ani před tím nejkritičtějším publikem.

zoubky

Pokud sem takový člověk zamíří a svěří se do rukou odborníků, může věřit v úspěch, jenž se díky jejich přičinění dostaví. Je sice třeba nejprve provést konzultace s lékařem, při nichž se stanoví, co člověku nejvíce vadí, co mu může škodit a jak to lze napravit, je třeba provést klinické vyšetření, zhotovit otisky chrupu, pořídit rentgenové snímky a fotografie chrupu i obličeje a sestavit návrh plánu léčby, který je třeba s pacientem náležitě prokonzultovat, což zabere čas, pak je třeba použít vhodná rovnátka, posunout okolní zuby, vytvarovat zubní oblouk pro zavedení zubního implantátu, v některých případech jsou žádoucí i extrakce či zásah čelistní chirurgie, ale rozhodně se to nakonec vyplatí.
Přinejmenším pro ty krásné úsměvy, jež pak člověk bude moci rozdávat na všechny strany.